A A A + | -

Articolul 2246. Cota succesorală comună

În cazul în care mai multor moştenitori le-a fost atribuită aceeaşi cotă succesorală (cota succesorală comună), faţă de cota succesorală comună se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.2242-2245.


Adnotare:
Originea reglementării: §2093 BGB

Articolul 99. Ocrotirea patrimoniului

Articolul 1000. Drepturile beneficiarului în caz de neexecutare