A A A + | -

Articolul 2247. Acrescămîntul

(1) În cazul în care masa succesorală a fost testată cîtorva moştenitori astfel încît aceştia îi înlătură integral pe moştenitorii legali şi unul dintre ei decade din dreptul la moştenire pînă sau după deschiderea moştenirii, cota succesorală a acestuia se distribuie proporţional între ceilalţi moştenitori testamentari. Dacă unora dintre moştenitori le-a fost atribuită o cotă succesorală comună, aceştia au dreptul de acrescămînt în primul rînd.
(2) În cazul în care cotele succesorale ale moştenitorilor testamentari includ numai o parte din masa succesorală şi la moştenirea celeilalte părţi sînt chemaţi moştenitorii legali, moştenitorii testamentari au dreptul de acrescămînt atunci cînd le-a fost atribuită o cotă succesorală comună.
(3) Testatorul poate exclude acrescămîntul.


Adnotare:
Originea reglementării: §2094 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune