A A A + | -

Articolul 2252. Moştenitorul subsecvent

(1) Testatorul poate desemna un moştenitor astfel încît persoana devine moştenitor (moştenitorul subsecvent) doar după ce o altă persoană a fost în prealabil moştenitor (moştenitorul prealabil).
(2) Pentru un moştenitor subsecvent nu se poate desemna un alt moştenitor subsecvent.
(3) Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile legale privitoare la fiducie, astfel încît testatorul se consideră un constituitor, moştenitorul prealabil se consideră fiduciar, iar moştenitorul subsecvent se consideră beneficiar al fiduciei.


Adnotare:
Originea reglementării: §2100 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune