A A A + | -

Articolul 2253. Moştenitorul subsecvent neconceput

(1) Dacă o persoană încă neconcepută la momentul deschiderii moştenirii este desemnată ca moştenitor, atunci, dacă există dubii, se consideră că persoana este desemnată în calitate de moştenitor subsecvent. Dacă intenţia testatorului nu este de a desemna persoana ca moştenitor subsecvent, desemnarea nu este valabilă.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul desemnării unei persoane juridice care se va constitui doar după momentul deschiderii moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: §2101 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune