A A A + | -

Articolul 2253. Moştenitorul subsecvent neconceput

(1) Dacă o persoană încă neconcepută la momentul deschiderii moştenirii este desemnată ca moştenitor, atunci, dacă există dubii, se consideră că persoana este desemnată în calitate de moştenitor subsecvent. Dacă intenţia testatorului nu este de a desemna persoana ca moştenitor subsecvent, desemnarea nu este valabilă.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul desemnării unei persoane juridice care se va constitui doar după momentul deschiderii moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: §2101 BGB

Articolul 99. Ocrotirea patrimoniului

Articolul 1000. Drepturile beneficiarului în caz de neexecutare