A A A + | -

Articolul 2254. Moştenitorul subsecvent şi substituentul

(1) Dacă există dubii, desemnarea unui moştenitor subsecvent include de asemenea desemnarea lui ca substituent.
(2) Atunci cînd există dubii dacă o persoană este desemnată ca moştenitor subsecvent sau ca substituent, ea se consideră moştenitor subsecvent.


Adnotare:
Originea reglementării: §2102 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune