A A A + | -

Articolul 2255. Ordinul de transmitere a masei succesorale

Dacă testatorul a ordonat moştenitorului ca, la o anumită dată sau la survenirea unui anumit eveniment, el să transmită masa succesorală către o altă persoană, atunci se prezumă că cealaltă persoană este desemnată moştenitor subsecvent.


Adnotare:
Originea reglementării: §2103 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune