A A A + | -

Articolul 2257. Moştenitorii legali ca moştenitori prealabili

(1) Dacă testatorul a dispus că moştenitorul desemnat primeşte masa succesorală doar la o anumită dată sau la survenirea unui anumit eveniment, fără a indica cine va fi moştenitor pînă la acea dată sau pînă la momentul survenirii acelui eveniment, atunci moştenitorii legali ai testatorului sînt moştenitori prealabili.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi dacă identitatea moştenitorului urmează a fi determinată de un eveniment care survine după deschiderea moştenirii sau dacă, conform art.2253, desemnarea persoanei care încă nu a fost concepută la data deschiderii moştenirii sau a unei persoane juridice care încă nu a fost constituită la acel moment ca moştenitor se consideră desemnare ca moştenitor subsecvent.


Adnotare:
Originea reglementării: §2105 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune