A A A + | -

Articolul 2259. Moştenitorul prealabil fără copii

Dacă testatorul a desemnat un moştenitor subsecvent pentru un moment de după decesul unui descendent care, la data întocmirii dispoziţiei testamentare, nu avea, la rîndul lui, descendenţi sau testatorul nu cunoştea că acesta are descendenţi, atunci se consideră că moştenitorul subsecvent este desemnat doar pentru cazul în care descendentul va deceda fără a lăsa, la rîndul lui, descendenţi.


Adnotare:
Originea reglementării: §2107 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune