A A A + | -

Articolul 2259. Moştenitorul prealabil fără copii

Dacă testatorul a desemnat un moştenitor subsecvent pentru un moment de după decesul unui descendent care, la data întocmirii dispoziţiei testamentare, nu avea, la rîndul lui, descendenţi sau testatorul nu cunoştea că acesta are descendenţi, atunci se consideră că moştenitorul subsecvent este desemnat doar pentru cazul în care descendentul va deceda fără a lăsa, la rîndul lui, descendenţi.


Adnotare:
Originea reglementării: §2107 BGB

Articolul 99. Ocrotirea patrimoniului

Articolul 1000. Drepturile beneficiarului în caz de neexecutare