A A A + | -

Articolul 2261. Încetarea moştenirii subsecvente

(1) Desemnarea moştenitorului subsecvent încetează să producă efecte juridice la expirarea termenului de 30 de ani de la data deschiderii moştenirii dacă evenimentul care duce la survenirea moştenirii subsecvente nu s-a produs înainte de expirarea acelui termen. Desemnarea continuă să producă efecte juridice şi după expirarea termenului menţionat în următoarele situaţii:
a) dacă moştenirea subsecventă este prevăzută pentru cazul în care survine un eveniment concret referitor la moştenitorul prealabil sau la moştenitorul subsecvent, iar persoana cu referire la care el urmează să survină era în viaţă la data deschiderii moştenirii;
b) dacă în locul moştenitorului prealabil sau al moştenitorului subsecvent, pentru cazul cînd i se naşte un frate sau o soră, este desemnat ca moştenitor subsecvent fratele său sau sora sa.
(2) Dacă moştenitorul prealabil sau moştenitorul subsecvent cu referire la care trebuie să survină evenimentul este o persoană juridică, se aplică termenul de 30 de ani.


Adnotare:
Originea reglementării: §2109 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune