A A A + | -

Articolul 2263. Subrogarea directă

(1) Masa succesorală include tot ce este dobîndit de către moştenitorul prealabil în baza unui drept care intră în componenţa masei succesorale sau cu titlu de despăgubire pentru distrugerea, deteriorarea ori exproprierea unui bun din masa succesorală, sau prin efectul unui act juridic folosind bani din masa succesorală, cu excepţia cazului în care bunul dobîndit i se cuvine cu titlu de fruct. Debitorului îi este opozabil faptul că o creanţă dobîndită prin act juridic intra în componenţa masei succesorale doar din momentul în care debitorul este înştiinţat despre aceasta. În acest caz, dispoziţiile art.829-832 se aplică în mod corespunzător.
(2) Masa succesorală include de asemenea tot ce introduce moştenitorul prealabil în inventarul unui bun imobil care face parte din masa succesorală.
(3) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în măsura în care nu încalcă rezerva succesorală a moştenitorului prealabil care este şi moştenitor rezervatar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2111 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune