A A A + | -

Articolul 2264. Dreptul de dispoziţie al moştenitorului prealabil

Moştenitorul prealabil poate dispune de bunurile care intră în componenţa masei succesorale, cu excepţiile prevăzute la art.2265-2267.


Adnotare:
Originea reglementării: §2112 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune