A A A + | -

Articolul 2264. Dreptul de dispoziţie al moştenitorului prealabil

Moştenitorul prealabil poate dispune de bunurile care intră în componenţa masei succesorale, cu excepţiile prevăzute la art.2265-2267.


Adnotare:
Originea reglementării: §2112 BGB

Articolul 99. Ocrotirea patrimoniului

Articolul 1000. Drepturile beneficiarului în caz de neexecutare