A A A + | -

Articolul 2265. Dispunerea de bunuri imobile. Donaţiile

(1) Dispunerea de către moştenitorul prealabil de un bun imobil sau de un drept asupra unui bun imobil care intră în componenţa masei succesorale nu produce efecte juridice în cazul în care survine moştenirea subsecventă în măsura în care aceasta încalcă sau diminuează dreptul moştenitorului subsecvent.
(2) Aceeaşi regulă se aplică dispunerii de un bun din componenţa masei succesorale cu titlu gratuit sau în scopul îndeplinirii unei donaţii la care s-a obligat moştenitorul prealabil, cu excepţia donaţiilor efectuate pentru îndeplinirea unei obligaţii morale sau conforme cu bunele moravuri.
(3) Dispoziţiile legale privind dobîndirea unui drept de la persoana neîndreptăţită se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2113 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune