A A A + | -

Articolul 2266. Dispunerea de creanţe garantate

Dacă în componenţa masei succesorale intră o creanţă garantată prin gaj, ipotecă sau altă garanţie, moştenitorul prealabil are drept de exercitare, inclusiv pe cale silită, a creanţei şi a garanţiei. Moştenitorul prealabil poate cere plata capitalului în folosul său doar cu consimţămîntul moştenitorului subsecvent sau poate cere consemnarea sumei în folosul său şi al moştenitorului subsecvent. Alte acte de dispoziţie privind creanţa garantată şi garanţia sînt guvernate de dispoziţiile art.2265.


Adnotare:
Originea reglementării: §2114 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune