A A A + | -

Articolul 2267. Dispunerile în cadrul urmăririi silite contra moştenitorului prealabil

Dispunerea de un bun care intră în componenţa masei succesorale ce se realizează pe calea urmăririi silite sau în cadrul procesului de insolvabilitate nu produce efecte juridice, dacă survine moştenirea subsecventă, în măsura în care aceasta încalcă sau diminuează dreptul moştenitorului subsecvent. Dispunerea produce efecte juridice fără restricţii dacă se exercită creanţa creditorului masei succesorale sau un drept asupra bunului din componenţa masei succesorale şi, în cazul în care începe moştenirea subsecventă, acest drept este opozabil faţă de moştenitorul subsecvent.


Adnotare:
Originea reglementării: §2115 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune