A A A + | -

Articolul 2268. Consemnarea valorilor mobiliare

(1) La cererea moştenitorului subsecvent, moştenitorul prealabil trebuie să consemneze titlurile de valoare la purtător care intră în componenţa masei succesorale la o instituţie financiară, sub condiţia că se poate cere eliberarea doar cu consimţămîntul moştenitorului subsecvent. Nu se poate cere consemnarea instrumentelor la purtător care, conform art.470, sînt consumptibile, precum şi a cupoanelor de dobînzi, a rentelor sau a dividendelor. Titlurile emise la ordin şi andosate în alb se asimilează titlurilor de valoare la purtător.
(2) Moştenitorul prealabil poate dispune de titlurile de valoare consemnate doar cu consimţămîntul moştenitorului subsecvent.


Adnotare:
Originea reglementării: §2116 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune