A A A + | -

Articolul 2269. Publicitatea moştenirii prealabile

Dacă un drept care intră în componenţa masei succesorale este supus înregistrării într-un registru de publicitate cu caracter constitutiv, moştenitorul prealabil este obligat să asigure notarea în registrul respectiv a deţinerii dreptului în calitate de moştenitor prealabil sau fiduciar şi, dacă este cazul, să noteze interdicţia de înstrăinare fără consimţămîntul moştenitorului subsecvent.


Adnotare:
Originea reglementării: §2118 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune