A A A + | -

Articolul 2271. Obligaţia moştenitorului subsecvent de a-şi da consimţămîntul

Dacă, în scopul bunei administrări, în special în scopul stingerii unei obligaţii a masei succesorale, este necesar să se dispună de un bun pentru care moştenitorul prealabil are nevoie de consimţămîntul moştenitorului subsecvent, atunci moştenitorul subsecvent este obligat faţă de moştenitorul prealabil să consimtă la actul de dispoziţie. La cerere, consimţămîntul trebuie dat în formă autentică. Costurile autentificării sînt suportate de către moştenitorul prealabil.


Adnotare:
Originea reglementării: §2120 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune