A A A + | -

Articolul 2272. Inventarul bunurilor care intră în componenţa masei succesorale

(1) La cerere, moştenitorul prealabil este obligat să furnizeze moştenitorului subsecvent un inventar al bunurilor care intră în componenţa masei succesorale. Inventarul va cuprinde data întocmirii şi va fi semnat de moştenitorul prealabil. La cerere, semnătura moştenitorului prealabil va fi legalizată notarial.
(2) Moştenitorul subsecvent poate cere să participe la întocmirea inventarului.
(3) Moştenitorul prealabil are dreptul, iar la cererea moştenitorului subsecvent este obligat, să asigure întocmirea inventarului de către autoritatea competentă sau de către un funcţionar competent, sau de către un notar.
(4) Cheltuielile aferente întocmirii inventarului şi cele de legalizare a semnăturii sînt suportate din masa succesorală.


Adnotare:
Originea reglementării: §2121 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune