A A A + | -

Articolul 2274. Cheltuielile de întreţinere

(1) Moştenitorul prealabil este obligat faţă de moştenitorul subsecvent să suporte cheltuielile obişnuite de întreţinere.
(2) Moştenitorul prealabil poate să plătească din masa succesorală alte cheltuieli care, în funcţie de circumstanţe, sînt necesare pentru conservarea bunurilor ce intră în componenţa masei succesorale. Dacă el le plăteşte din bunurile personale, atunci moştenitorul subsecvent este obligat să le ramburseze cînd survine moştenirea subsecventă.


Adnotare:
Originea reglementării: §2124 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune