A A A + | -

Articolul 2275. Alte cheltuieli. Dreptul de separare

(1) Dacă moştenitorul prealabil suportă cheltuieli în privinţa masei succesorale care nu cad sub incidenţa dispoziţiilor art.2274, atunci moştenitorul subsecvent, cînd survine moştenirea subsecventă, este obligat să le ramburseze conform dispoziţiilor privind gestiunea de afaceri fără mandat.
(2) Moştenitorul prealabil are dreptul să separe instalaţia cu care a dotat bunul care intră în componenţa masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2125 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune