A A A + | -

Articolul 2276. Cheltuielile extraordinare

Moştenitorul prealabil nu este obligat faţă de moştenitorul subsecvent să suporte cheltuielile extraordinare care sînt tratate ca o grevare a valorii iniţiale a bunurilor din componenţa masei succesorale. Acestor cheltuieli li se aplică dispoziţiile art.2274 alin.(2).


Adnotare:
Originea reglementării: §2126 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune