A A A + | -

Articolul 2277. Dreptul la informare al moştenitorului subsecvent

Moştenitorul subsecvent are dreptul să ceară informaţii de la moştenitorul prealabil privitor la starea masei succesorale dacă există motiv de a presupune că moştenitorul prealabil, prin administrarea sa, prejudiciază în mod esenţial drepturile moştenitorului subsecvent.


Adnotare:
Originea reglementării: §2127 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune