A A A + | -

Articolul 2279. Efectul lipsirii de administrare

(1) Dacă a fost lipsit de administrare în temeiul art.2278, moştenitorul prealabil pierde dreptul de a dispune de bunurile din masa succesorală.
(2) Dispoziţiile în folosul celor care dobîndesc drepturi de la o persoană neîndreptăţită se aplică în mod corespunzător. Pentru creanţele care intră în componenţa masei succesorale, lipsirea de administrare produce efecte faţă de debitor doar dacă el a aflat despre lipsire sau dacă el este notificat despre aceasta. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul încetării lipsirii de administrare.


Adnotare:
Originea reglementării: §2129 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune