A A A + | -

Articolul 2280. Obligaţia de transmitere a masei succesorale după survenirea moştenirii subsecvente. Obligaţia de a da dare de seamă

(1) Moştenitorul prealabil este obligat, după survenirea moştenirii subsecvente, să transmită masa succesorală către moştenitorul subsecvent într-o stare care să corespundă unei bune administrări continue pînă la data transmiterii.
(2) La cerere, moştenitorul prealabil trebuie să dea dare de seamă.
(3) De la data survenirii moştenirii subsecvente se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.2472-2484.


Adnotare:
Originea reglementării: §2130 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune