A A A + | -

Articolul 2281. Întinderea obligaţiei de diligenţă

În cadrul administrării, moştenitorul prealabil datorează moştenitorului subsecvent doar diligenţa pe care el o exercită în mod obişnuit în afacerile sale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2131 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune