A A A + | -

Articolul 2284. Folosirea în scop propriu

Dacă moştenitorul prealabil a folosit un bun din componenţa masei succesorale pentru scopul propriu, atunci, după ce survine moştenirea subsecventă, el este obligat să ramburseze moştenitorului subsecvent valoarea folosinţei. Această regulă nu afectează o răspundere mai largă pentru vinovăţie.


Adnotare:
Originea reglementării: §2134 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune