A A A + | -

Articolul 2285. Locaţiunea în cazul moştenirii subsecvente

În cazul în care un moştenitor prealabil a moştenit un bun imobil care intră în componenţa masei succesorale şi bunul era transmis în locaţiune la data cînd a survenit moştenirea subsecventă, se aplică dispoziţiile art.609 în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2135 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune