A A A + | -

Articolul 2286. Eliberarea moştenitorului prealabil de restricţii şi obligaţii

Testatorul îl poate elibera pe moştenitorul prealabil de restricţiile şi obligaţiile prevăzute la art.2265 alin.(1), art.2266, 2268-2270, 2277-2281, 2283 şi 2284.


Adnotare:
Originea reglementării: §2136 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune