A A A + | -

Articolul 2287. Regula de interpretare a eliberării

(1) Dacă testatorul a desemnat moştenitorul subsecvent în privinţa la ceea ce va rămîne din masa succesorală cînd survine moştenirea subsecventă, se prezumă că s-a dispus eliberarea de toate restricţiile şi obligaţiile prevăzute la art.2286.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică, dacă există dubii, şi în cazul în care testatorul a prevăzut că moştenitorul prealabil are dreptul de a dispune liber de masa succesorală.


Adnotare:
Originea reglementării: §2137 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune