A A A + | -

Articolul 2288. Limitarea obligaţiei de transmitere

(1) În cazurile prevăzute la art.2287, obligaţia de transmitere a moştenitorului prealabil este limitată la bunurile din componenţa masei succesorale care s-au păstrat la el. Moştenitorul prealabil nu poate cere rambursarea cheltuielilor aferente bunurilor de a căror transmitere el este exonerat conform prezentului articol.
(2) Dacă moştenitorul prealabil, contrar dispoziţiilor art.2265 alin.(2), a dispus de bunurile care intră în componenţa masei succesorale sau a redus masa succesorală cu intenţia de a dezavantaja moştenitorul subsecvent, el este ţinut să repare prejudiciul cauzat moştenitorului subsecvent.


Adnotare:
Originea reglementării: §2138 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune