A A A + | -

Articolul 2290. Dispoziţiile moştenitorului prealabil după survenirea moştenirii subsecvente

Moştenitorul prealabil are dreptul de a dispune de bunurile care intră în componenţa masei succesorale pînă la momentul în care el a cunoscut sau a trebuit să cunoască despre survenirea moştenirii subsecvente. Un terţ nu poate invoca acest drept al moştenitorului prealabil dacă, la momentul încheierii actului juridic, terţul a cunoscut sau trebuia să cunoască survenirea.


Adnotare:
Originea reglementării: §2140 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune