A A A + | -

Articolul 2291. Întreţinerea mamei viitorului moştenitor subsecvent

Dacă, la momentul cînd se produce evenimentul care duce la survenirea moştenirii subsecvente, moştenitorul subsecvent urmează să se nască, atunci dreptul mamei la întreţinere este guvernat de dispoziţiile art.2374, care se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2141 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune