A A A + | -

Articolul 2292. Renunţarea la moştenirea subsecventă

(1) Moştenitorul subsecvent poate renunţa la moştenire de îndată ce a avut loc devoluţiunea moştenirii.
(2) Dacă moştenitorul subsecvent renunţă la moştenire, ea rămîne a moştenitorului prealabil, dacă testatorul nu a dispus altfel.


Adnotare:
Originea reglementării: §2142 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune