A A A + | -

Articolul 2293. Restabilirea raporturilor juridice stinse

Dacă survine moştenirea subsecventă, raporturile juridice stinse prin devoluţiunea moştenirii şi prin confuziunea dreptului şi obligaţiei sau a dreptului şi grevării se consideră că nu s-au stins.


Adnotare:
Originea reglementării: §2143 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune