A A A + | -

Articolul 2294. Răspunderea moştenitorului subsecvent pentru obligaţiile masei succesorale

(1) Dispoziţiile privind limitarea răspunderii moştenitorului pentru obligaţiile masei succesorale se aplică şi moştenitorului subsecvent; locul masei succesorale este preluat de ceea ce moştenitorul subsecvent dobîndeşte din moştenire, inclusiv creanţele pe care le deţine faţă de moştenitorul prealabil.
(2) Inventarul întocmit de către moştenitorul prealabil profită şi moştenitorului subsecvent.
(3) Moştenitorul subsecvent poate invoca limitarea răspunderii sale în raport cu moştenitorul prealabil chiar dacă el poartă răspundere nelimitată în raport cu alţi creditori ai masei succesorale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2144 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune