A A A + | -

Articolul 2295. Răspunderea moştenitorului prealabil pentru obligaţiile masei succesorale

(1) După survenirea moştenirii subsecvente, moştenitorul prealabil răspunde pentru obligaţiile masei succesorale în măsura în care de ele nu răspunde moştenitorul subsecvent. Răspunderea subzistă şi pentru acele obligaţii ale masei succesorale care, în raportul dintre moştenitorul prealabil şi moştenitorul subsecvent, revin moştenitorului prealabil.
(2) După survenirea moştenirii subsecvente, moştenitorul prealabil, cu excepţia cazului cînd el poartă răspundere nelimitată, poate refuza să execute obligaţiile masei succesorale în măsura în care partea de moştenire care i se cuvine nu este suficientă. Dispoziţiile art.2445 şi 2446 se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2145 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune