A A A + | -

Articolul 2296. Obligaţia moştenitorului prealabil de a notifica creditorii masei succesorale

(1) Moştenitorul prealabil are obligaţia faţă de creditorii masei succesorale să notifice fără întîrziere nejustificată notarul competent despre survenirea moştenirii subsecvente. Notificarea moştenitorului subsecvent înlocuieşte notificarea moştenitorului prealabil.
(2) Notarul trebuie să permită oricărei persoane care demonstrează un interes legitim să inspecteze notificarea.


Adnotare:
Originea reglementării: §2146 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune