A A A + | -

Articolul 2298. Cîteva persoane grevate

În cazul în care cîţiva moştenitori sau cîţiva legatari sînt grevaţi cu unul şi acelaşi legat, dacă există dubii, moştenitorii sînt consideraţi grevaţi proporţional cotelor succesorale, iar legatarii – proporţional valorii legatelor atribuite.


Adnotare:
Originea reglementării: §2148 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune