A A A + | -

Articolul 2299. Legatul în favoarea moştenitorilor legali

Dacă testatorul a dispus ca un anumit bun care intră în componenţa masei succesorale să fie exclus din moştenirea lăsată moştenitorului desemnat de el, acest bun se consideră legat în folosul moştenitorilor legali. Statul, în acest caz, nu face parte din cercul moştenitorilor legali.


Adnotare:
Originea reglementării: §2149 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune