A A A + | -

Articolul 2301. Cîţiva legatari. Dreptul de a determina legatarii

(1) Testatorul poate constitui un legat în favoarea cîtorva persoane astfel ca cel grevat cu legatul sau un terţ să determine care dintre cîţiva legatari să primească legatul.
(2) Determinarea de către persoana grevată cu legat se face prin declaraţie faţă de legatar. Determinarea de către terţ se face prin declaraţie faţă de persoana grevată cu legat.
(3) Dacă persoana grevată cu legat sau terţul nu poate determina legatarul, toţi legatarii desemnaţi se consideră creditori solidari. Această regulă se aplică şi în cazul în care, la cererea persoanelor care au un interes legitim, notarul stabileşte persoanei grevate cu legat sau terţului un termen pentru emiterea declaraţiei şi acest termen expiră, cu excepţia cazului în care declaraţia a fost făcută mai devreme. Legatarul care a primit deja legatul, dacă există dubii, nu este obligat să-l împartă cu ceilalţi.


Adnotare:
Originea reglementării: §2151 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune