A A A + | -

Articolul 2305. Legatul bunurilor determinate generic

(1) Dacă testatorul a determinat bunul legat numai prin indicarea genului, trebuie să fie transmis un bun care corespunde situaţiei legatarului.
(2) Dacă determinarea bunului este transmisă legatarului sau unui terţ, se aplică dispoziţiile art.2304 privind transmiterea dreptului de alegere către terţ.
(3) Dacă alegerea făcută de legatar sau de terţ nu corespunde în mod evident situaţiei legatarului, persoana grevată prin legat este obligată să execute legatul ca şi cum testatorul nu a dispus nimic referitor la modul de determinare a bunului care urmează să fie transmis.


Adnotare:
Originea reglementării: §2155 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune