A A A + | -

Articolul 2307. Legatul asupra aceluiaşi bun în folosul mai multor persoane

Dacă unul şi acelaşi bun face obiectul legatului în folosul cîtorva persoane, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.2242-2246.


Adnotare:
Originea reglementării: §2157 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune