A A A + | -

Articolul 2309. Acrescămîntul ca legat distinct

Cota succesorală pe care legatarul a dobîndit-o în baza dreptului de acrescămînt este considerată un legat distinct în raport cu legatele şi sarcinile testamentare care îl grevează pe legatarul prezent sau pe cel decăzut.


Adnotare:
Originea reglementării: §2159 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune