A A A + | -

Articolul 2310. Efectele decesului legatarului

Legatul nu produce efecte juridice dacă legatarul nu este în viaţă la momentul deschiderii moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: §2160 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune