A A A + | -

Articolul 2311. Decăderea persoanei grevate cu legat

Legatul rămîne valabil chiar dacă persoana grevată cu legat nu devine moştenitor sau legatar, cu condiţia că nu există temei de presupus că testatorul avea altă intenţie. În acest caz, se consideră grevată cu legat persoana care a beneficiat din decăderea persoanei grevate cu legat iniţial.


Adnotare:
Originea reglementării: §2161 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune