A A A + | -

Articolul 2313. Termenul de 15 ani în privinţa legatelor sub condiţie suspensivă

(1) Legatul constituit sub condiţie suspensivă sau cu indicarea termenului de începere încetează să producă efecte juridice după expirarea termenului de 15 ani de la momentul deschiderii moştenirii, dacă termenul nu a început să curgă sau condiţia nu s-a împlinit mai devreme.
(2) În cazul în care legatarul nu este conceput la momentul deschiderii moştenirii sau identitatea acestuia trebuie determinată de un eveniment care se va realiza după deschiderea moştenirii, atunci legatul încetează să producă efecte juridice la expirarea termenului de 15 ani de la deschiderea moştenirii dacă, pînă la această dată, legatarul nu a fost conceput sau nu s-a realizat evenimentul care trebuia să-i determine identitatea.


Adnotare:
Originea reglementării: §2162 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune