A A A + | -

Articolul 2314. Excepţii de la termenul de 15 ani

(1) În cazurile prevăzute la art.2313, legatul este valabil şi după expirarea termenului de 15 ani dacă:
a) legatul este constituit pentru cazul realizării unui eveniment în raport cu persoana grevată prin legat sau cu legatarul, cu condiţia că cel în raport cu care trebuia să se realizeze evenimentul este încă în viaţă;
b) moştenitorul sau legatarul sînt grevaţi cu legat în folosul fratelui sau surorii pentru cazul în care se va naşte un frate sau o soră a acestora.
(2) În cazul în care persoana grevată cu legat sau legatarul în raport cu care trebuie să se realizeze evenimentul este persoană juridică, se aplică regulile privind termenul de 15 ani.


Adnotare:
Originea reglementării: §2163 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune