A A A + | -

Articolul 2315. Extinderea legatului asupra accesoriilor

(1) Dacă există dubii, legatul bunului se extinde şi asupra accesoriilor existente la momentul deschiderii moştenirii.
(2) În cazul în care testatorul are dreptul de a cere despăgubire pentru diminuarea valorii bunului în rezultatul deteriorării care a avut loc după dispoziţia privind legatul, dacă există dubii, legatul se extinde şi asupra acestei creanţe.


Adnotare:
Originea reglementării: §2164 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune