A A A + | -

Articolul 2318. Legatul bunurilor altuia

(1) Transmiterea prin legat a unui anumit bun nu produce efecte juridice dacă la momentul deschiderii moştenirii bunul nu intra în componenţa masei succesorale, cu excepţia situaţiei în care bunul trebuie să-i revină legatarului, chiar dacă nu face parte din masa succesorală.
(2) În cazul în care testatorul este doar posesorul bunului, dacă există dubii, se consideră că legatul priveşte posesia, cu excepţia situaţiei în care nu conferă legatarului niciun avantaj juridic.
(3) În cazul în care testatorul are dreptul să ceară predarea bunului care face obiectul legatului sau să ceară despăgubiri din cauză că bunul a pierit ori îi este sustras după ce a dispus legatul, atunci, dacă există dubii, se consideră că obiectul legatului este creanţa testatorului.
(4) Un bun nu se include în masa succesorală conform alin.(1) dacă cel care a lăsat moştenirea era obligat să-l înstrăineze.


Adnotare:
Originea reglementării: §2169 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune