A A A + | -

Articolul 2319. Obligaţia de dobîndire a bunului

(1) Dacă legatul care are ca obiect un bun ce nu se include în masa succesorală la momentul deschiderii moştenirii este valabil conform dispoziţiilor art.2318 alin.(1), persoana grevată de legat trebuie să dobîndească în folosul legatarului bunul respectiv.
(2) Dacă persoana grevată de legat nu poate dobîndi bunul, ea trebuie să plătească contravaloarea corespunzătoare. În cazul în care dobîndirea presupune cheltuieli disproporţionate, persoana grevată de legat se poate elibera de obligaţie prin plata contravalorii.


Adnotare:
Originea reglementării: §2170 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune